MLSG

Migrant Landbird Study Group

Promoting collaborative research for migratory landbirds across flyways

english

De ‘Migrant Landbird Study Group’ staat officieel geregistreerd als ‘Stichting Palearctisch Trekvogelonderzoek’ bij de Kamer van Koophandel in Nederland sinds 4 maart 2015. De stichting werd in februari 2016 officieel erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Stichting Palearctisch Trekvogelonderzoek
ANBI/PBO: xxx (25.02.2016)
RSIN: 8549.39.003
KvK: 62901478
Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Motivatie

De oprichting van de MLSG werd bedacht in het kader van het ‘Africa-Eurasia Migratory Landbirds Action Plan (AEMLAP)’ door de ‘Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS)’. AEMLAP bepaalt dat er hoge nood is aan een belangenorganisatie voor het versterken van samenwerkingsverbanden tussen professionele en niet-professionele onderzoekers die doorheen het Palearctisch gebied onderzoek naar en bescherming van trekvogels organiseren. De MLSG neemt deze taak op zich.

Doelstellingen

De MLSG opereert als een onafhankelijke studiegroep en faciliteert onderzoeksinspanningen op basis waarvan beschermingsmaatregelen voor trekvogels langs de Afrikaans-Euraziatische vogeltrekroutes ontwikkeld kunnen worden. De kerntaken van de MLSG bestaan eruit om samenwerking tussen onderzoekers, zowel professionals als amateurs, aan te moedigen en om een breed publiek enthousiast te maken over trekvogelbescherming via een online platform voor informatie-uitwisseling en kennisdeling, middels het organiseren van bijeenkomsten en symposia, de publicatie van nieuwsbrieven, en andere middelen.

Management en financieel beleid

De activiteiten van de MLSG worden gecoordineerd door een Uitvoerend Commissie bestaande uit een Voorzitter, Secretaris, Penningsmeester en 3-7 aanvullende leden. Alle leden van het commissie werken op vrijwillige basis en ontvangen geen financiële beloning voor hun diensten, met uitzondering van onkostenvergoedingen voor het bijwonen van meetings en de organisatie van activiteiten. Minimaal 90% van onze fondsen worden gebruikt voor de uitvoering van onze hoofdactiviteiten, en in het bijzonder voor de ontwikkeling en het onderhoud van de website.

Documenten

MLSG statuten [.pdf, 804kb]